Rollcontainer 4sides 012-km120801804  1294EURO  European Storage Equipment OÜ

Capacity: 400 kg

100
European Storage Equipment OÜ
Madara 33/1, 10613 Tallinn, Estonia, Estonia