Filter ×

oliva melanio robusto
oliva melanio 

€14.50

flor de oliva 5x50
flor de oliva 5x50 

€4.70

macanudo titan
macanudo titan 

€9.10

macanudo robusto
macanudo robusto  

€9.00

macanudo MAO
5556 

€15.00

macanudo maduro
macanudo maduro 

€8.50

Macanudo Jamaica EL 2015
Macanudo Jamaica EL 2015 

€16.00

macanudo inspirado gordito
macanudo inspirado gordito 

€8.50

Macanudo inspirado globe
Macanudo inspirado globe 

€120.00

macanudo inspirado gigante
macanudo inspirado gigante 

€9.40

macanudo inspirado black gigante
macanudo inspirado black gigante 

€10.00

macanudo gigante maduro
macanudo gigante maduro 

€9.00

macanudo gigante
macanudo gigante 

€10.20
€12.30
€20.00

macanudo 2006
macanudo 2006 

€12.00

lfd ligero L500 oscuro
lfd ligero L500 oscuro 

€10.90

lfd ligero L400
lfd ligero L400 

€9.50

lfd ligero
lfd ligero  

€10.90

LFD double ligero
LFD double ligero 

€8.20

lfd airbender 20
lfd airbender 20 

€9.90

dav primeros
dav primeros 

€4.50

camacho triple maduro
camacho triple maduro 

€18.00

camacho rouge new tube
camacho rouge new 

€7.50

Camacho rouge
Camacho rouge 

€7.40

camacho orange new connecticut tube
camacho orange new connecticut 

€7.50

camacho machitos
camacho machitos 

€3.60

camacho jaune new criollo
camacho jaune new criollo 

€7.50

camacho ecuador robusto
camacho ecuador robusto 

€7.40

camacho criollo
camacho criollo 

€7.40

camacho barrel aged
camacho barrel aged 

€14.00

Cain jalapa ligero
Cain jalapa ligero 

€5.50

Credito trunk show
Credito trunk show 

€14.00

credito serie r annif
credito serie r annif 

€7.20

credito serie 6
credito serie 6 

€9.30

credito R nicaragua 64
credito R nicaragua 64 

€9.80

Credito R nicaragua 54
Credito R nicaragua 54 

€8.90

credito 6,6
credito 6,6 

€6.60

credito
credito 

€7.90

plasencia short robusto 1898
plasencia short robusto 1898 

€5.50

plasencia reserva1898 Toro
plasencia reserva1898 Toro 

€6.00

Plasencia reserva original robusto
Plasencia reserva original robusto 

€8.50

Plasencia organica Toro
Plasencia organica Toro 

€9.00

Plasencia Cortes figurado
Plasencia Cortes figurado 

€10.50

plasencia campo robusto
plasencia campo robusto 

€15.00

Plasencia alma fuerte
Plasencia alma fuerte 

€23.00

Plasencia alma campo toro gordo
Plasencia alma campo toro gordo 

€17.00